Anasayfa » Haberler


Harita Dergisi Yeni Sayısı Yayımlanmıştır.

     Harita Dergisi Harita Genel Müdürlüğü (HGM) sahipliğinde, Ekim 1933 yılından itibaren Türkçe ve İngilizce dilinde yayımlanmaktadır.

     Harita Dergisi hakkında gerekli bilgiler ile dergide yayımlanmış makalelere, HGM internet sitesinden  (http://www.harita.gov.tr/harita-dergisi) ulaşılabilmekte olup dergi;

       a. Haritacılık bilim ve tekniğiyle ilgili konularda, HGM çalışanları ile üniversite öğretim elemanlarının ve konularında uzman meslek bireylerinin makalelerini yayımlayarak literatüre katkı sağlamayı, ayrıca dünya ve ülkemizdeki bilimsel gelişmelerin ilgililere duyurulmasını amaçlamakta,

       b.  Editörü ve beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş Bilim Kurulu bulunmakta, bilimsel özgün araştırma makaleleri için iki hakemin olumlu görüşü alınmakta, yıllık periyodlarda yayımlanmakta ve üniversite kütüphanelerinden erişilebilmekte,

       c.  Yayımlanacak makalelerin incelenmesi için, en az doktora derecesinde akademik unvana sahip hakemler görevlendirilmekte,

       ç.  Yayımlanacak makale sayısında kota bulunmamakta ve hakemler tarafından incelenmesi tamamlanan makaleler derginin sıradaki ilk sayısında yayımlanmaktadır.

     Harita Dergisi ayrıca;

       a.  Bilimsel ve teknik konularda hazırlanmış ancak hacmi ve özelliği nedeniyle makale şeklinde yayımlanamayan yazılar, bilimsel konferanslar, teknik raporlar, haritacılık yönünden önemli olaylarla ilgili yazılar da olması halinde, Ocak ve Temmuz aylarına ilave özel sayılar şeklinde de yayımlanmakta,

       b.  TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanında taranmaktadır.

     Harita Dergisi 160.Sayısı yayımlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.


Tarih: 13/07/2018