Anasayfa » Haberler


Harita Genel Müdürlüğü ve Üniversitelerimiz Tarafından Yürütülen Ortak Araştırma Projeleri Kapsamında 2017-2018 Yılı Ortak Araştırma Projeleri Belirlenmiştir.

 

          Toplumların sanayi toplumu olarak kabul edildiği 20’nci asırda, ekonomi; kıt kaynakların kullanımı ile ilgili bir bilim dalı olarak tanımlanmıştır. 21’inci asır bilgi toplumunda ise bu tanım geçerliliğini yitirmiş, temel stratejik kaynak haline gelen bilginin, sanayi toplumunun sınırlı sayıdaki hammaddeleri gibi kıt bir kaynak olmadığı, insanlığın gelişmesindeki temel unsurun; bilgi toplamak, bilgiyi biriktirmek, iletmek ve kullanmak olduğu, kabul gören genel bir görüş haline gelmiştir.

          Bilgiyi etkin kullanan toplumların çok daha hızlı ve dinamik bir gelişme göstermeleri yanında, yine bu toplum bireylerinin çağdaş hizmetlerden en üst düzeyde yararlandıkları da bir gerçektir. Esasında bilgi çağı, “kapalı toplumdan açık topluma geçiş”in de öncüsü olmuştur.

          21’inci asır, bilgi çağının ve bu çağa ayak uyduran, bilgiye sahip olan toplumların asrı olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu nedenle, gelişmenin ana unsuru olan “bilgi” kavramını, bilinen herhangi bir kavramla eşleştirmek gerekirse, “güç” kavramını kullanmak en doğru seçenektir.

          Günümüzde neredeyse “konumdan bağımsız” hiç bir bilgi kalmamış, her bilgi, mutlaka bir koordinat/konum bilgisiyle tanımlanır hale gelmiş ve “coğrafi bilgi” kavramı ortaya çıkmıştır. Günümüzde, bilginin en az % 97’si “konum / koordinat” içermektedir.

          Ülkemizde coğrafi veri üretimi, tarihsel süreç içinde önceleri az sayıdaki kamu kurumları tarafından gerçekleştirilmiş, son 30 yılda ise, coğrafi veriyi üreten ve bu verilere ihtiyaç duyan kurumlar hızla artmıştır. Bunun sonucunda coğrafi bilgi üretimine ve paylaşımına yönelik koordinasyon ve işbirliği de önem kazanmıştır.

          1818 yılından itibaren çağın gereklerine uygun olarak birçok aşamadan geçen ve günümüze ulaşan, ülkemizin ulusal haritacılık kurumu olan Harita Genel Müdürlüğü, yaklaşık 200 yıllık birikimi ve tecrübesiyle her türlü altlık coğrafi bilgiyi ilk elden, en başından toplayarak, ülkemizin temel coğrafi hazinesini oluşturmuş ve oluşturmaya devam etmektedir. Harita Genel Müdürlüğü, ürettiği bu kıymetli verilerin ülkemizin kalkınma ve savunma amaçları doğrultusunda kullanılmasını hedeflemiş ve çalışmalarını bu yönde geliştirme gayreti içerisinde olmuştur.

          Bu temel coğrafi bilgi hazinesi ile Harita Genel Müdürlüğü, güvenlik ve alt yapı hizmetleri başta olmak üzere, kalkınmaya yönelik tüm yatırım projelerinde, eğitim ve bilimsel çalışmalarda coğrafi bilgi hazinesini paylaşarak mümkün olan her türlü desteği sunmaktadır.

          Harita Genel Müdürlüğünın sahip olduğu bu coğrafi bilgi hazinesinin paylaşılarak daha da büyümesi adına; 2015-2018 yılları içerisinde, bünyesinde harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği bölümleri ile jeofizik mühendisliği gibi harita mühendisliğine yakın ve birlikte çalışan disiplinlerde bölümleri bulunan 40 üniversite ile, haritacılık ve coğrafi bilgi sistemi alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, tecrübe ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla eğitimde işbirliği protokolleri imzalanmıştır.

          Bu kapsamda;

          2015-2016 döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından önerilen 1 araştırma önerisine ilişkin, 24 Haziran 2016 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi ile alt protokol imzalanmıştır.

          2016-2017 dönemi içerisinde 7 Üniversite ile 12 araştırma önerisinin desteklenmesi konusunda mutabık kalınmış ve alt protokoller imzalanmıştır.

          2017-2018 dönemine yönelik olarak ise; yürütülecek ortak araştırma çalışmaları için Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından desteklenmesi talep edilen 1 yeni araştırma çalışmasının, Harita Genel Müdürlüğünce desteklenmesi konusunda Akdeniz Üniversitesi ile mutabık kalınmış ve faaliyet takvimine göre alt protokolün hazırlanması ve imzalanması süreci başlatılmıştır.

          Sonuç olarak, ülkemizin kalkınma ve büyüme hamlelerine altyapı ve katkı sağlayan, Harita Genel Müdürlüğü ile Üniversitelerimiz arasında yürütülen araştırma ve geliştirme işbirliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde katkısı olanlara teşekkür eder, önümüzdeki yıllarda bu işbirliği faaliyetlerinin daha da artmasını ve ülkemizin coğrafi bilgi hazinesinin büyütülmesi çalışmalarında faydalı olmasını dilerim.

 

 

 

Osman ALP
Tuğgeneral
Harita Genel Müdürü

 

 

 

 


Tarih: 23/01/2018