Anasayfa » İndirilebilir Ürünler »Eğitim Haritaları


Eğitim Haritaları

         Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğünce (MEB D.A.Y.M.Md.) hazırlanmış olan çeşitli tür ve ölçekte haritalar, kullanımın yaygınlaştırılması amacıyla, kullanıcıların kolayca erişebilecekleri şekilde sayfamızda ücretsiz olarak sunulmaktadır. MEB D.A.Y.M.Md.lüğünün yazılı izni alınmadan, haritaların tamamı veya bir kısmı çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve altlık olarak kullanılıp yeni bir ürün üretilemez.

         Telif hakları saklı kalmak kaydıyla; haritaların isteyen her kullanıcı tarafından ticari faaliyetler dışında serbest kullanımı (Adil Kullanımı) ve dağıtımı yapılabilir. Haritaların adil kullanımı ve dağıtımı yapıldığında MEB D.A.Y.M.Md.lüğünün kaynak olarak gösterilmesi zorunludur.

Büyük Selçuklu Devleti Haritası

Kurtuluş Savaşında Sakarya Cephesi Haritası

Osmanlı Devletinin Gerilemesi Haritası

Türkiye Selçuklu Devleti Haritası

İslamiyetin Yayılışı Haritası

Asya Hunları Haritası

Uygur Devleti Haritası

Osmanlı Devleti Haritası

I. Dünya Savaşı`nda Osmanlı Devleti Cepheleri ve Çanakkale Cephesi Haritası