Anasayfa »Eğitim »Jeodezi


Jeodezi

ED-50 (European Datum-1950) ile TUREF (Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi) Arasında Datum Dönüşümü (Bahadır AKTUĞ, Salih SEYMEN, Mustafa KURT, Erdem PARMAKSIZ, Onur LENK, Serdar SEZER, Soner ÖZDEMİR )


Türkiye Jeoidi-2001 (Abdullah YILDIRIM)


Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi (TUDES) (Coşkun DEMİR, Hasan YILDIZ )


Güncelleştirilmiş Türkiye Jeoidi (TG-99A) (Ali KILIÇOĞLU)


Avrupa Datumu 1950 (ED-50) İle Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı 1999 (TUTGA-99) Arasında Datum Dönüşümü (Onur LENK,Orhan FIRAT)


Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı (TUDKA-99) (Coşkun DEMİR, Ayhan CİNGÖZ)


Avrupa Datumu 1950 (European Datum 1950:ED-50) İle Dünya Jeodezik Sistemi 1984 (World Geodetic System 1984:WGS84) Arasında Datum (Kordinat)Dönüşümü ve Askeri Uygulamaları (E.Ömür DEMİRKOL,Abdullah YILDIRIM, Mehmet Ali GÜRDAL)


Jeodezik Yöntemler İle Deprem Öncesi, Anı ve Sonrası Deformasyonların Belirlenmesi (Mehmet Emin AYHAN)


Mean Sea Level Changes and Vertical Crustal Movements at Turkish Tide Gauges For the Period of 1984-2001 (Coşkun DEMİR,Hasan YILDIZ)


Geodetic Database Activities at GENERAL DIRECTORATE OF MAPPING (Mustafa ATA, Yalkın ÇAĞLAR)


Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı-1999A (TUTGA-99A) Ölçü ve Değerlendirme Çalışmaları (Onur LENK, Mustafa OCAK, Ali TÜRKEZER, Yavuz Selim ŞENGÜN, Bahadır Aktuğ, Mehmet Açıkgöz)


TUSAGA (Onur LENK, Ali TÜRKEZER, Semih ERGİNTAV,Ali İhsan KURT,Alpay BELGEN)


ELASTİK YARI UZAY MODELLERİ VE DEPREMSEL KOORDİNAT DEĞİŞİMLERİNE DİNAMİK BİR YAKLAŞIM (Bahadır AKTUĞ)


Büyük Ölçekli Harita Üretiminde GPS ile Ortometrik Yükseklik Belirlemeye Yönelik Jeoid Modelleme ve Uygulamalar (Ali KILIÇOĞLU, Orhan FIRAT)


Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA) (Ali KILIÇOĞLU, Ali İhsan KURT, Serap TEPEKÖYLÜ, Ayhan CİNGÖZ, Ersin AKÇA)


KKTC Ulusal Gravite Ağının Oluşturulması (Ali KILIÇOĞLU, Orhan FIRAT)


Erdek Mareograf İstasyonu Ve Çevresinde Deniz Seviyesi Ve Jeodezik Ölçüler Yardımıyla Düşey Yer Kabuğu Hareketlerinin Araştırılması (Coşkun DEMİR, Hasan YILDIZ)


ED50 (European Datum-1950) İle TUREF (Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi) Arasında Datum Dönüşüm Çalışmaları (Bahadır AKTUĞ, Salih SEYMEN, Mustafa KURT, Onur LENK, Erdem PARMAKSIZ, Serdar SEZER, Soner ÖZDEMİR)


Sabit GNSS İstasyon Verilerinin Analizi (Soner ÖZDEMİR, Ayhan CİNGÖZ, Bahadır AKTUĞ, Onur LENK, Mustafa KURT)


Türkiye`de Sabit GPS İstasyonlarının Tarihi ve TUSAGA-AKTİF Sistemi (Soner ÖZDEMİR, Yasin ERKAN, Bahadır AKTUĞ, Mustafa KURT, Onur LENK)


Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu (Ali TÜRKEZER)