Anasayfa »Eğitim »Kartoğrafya


Kartoğrafya

Sayısal Harita Üretim Faaliyetleri (Selman ÇOBANOĞLU)


Türkiye Yerleşim Yerleri Veritabanının (TYYV) İlişkisel Model Kullanılarak Tasarımı (Abdulvahit TORUN )


Processing Spatial Data On The Internet (Abdulvahit TORUN)


Using Schema And Data Integration Technique To Integrate Spatial And Non-Spatial Data : Developing Populated Places Db Of Turkey (PPDB_T) (Abdulvahit TORUN)


Design Of A Spatial Data Warehouse Based On An Integrated Non-Spatial Database And Geo-Spatial Information (Abdulvahit TORUN)


Automatic Determination Of Topographic Depressions From Vector Data_ICA2009 (Özlem SİMAV, Serdar ASLAN, Yavuz Selim ŞENGÜN, Osman Nuri ÇOBANKAYA)


Contour Simplification with Defined Spatial Accuracy_ICA 2006 (Bülent ÇETİNKAYA, Serdar ASLAN, Yavuz Selim ŞENGÜN, Osman Nuri ÇOBANKAYA, Dursun Er ILGIN)


Determination Of Field Characteristics By The Help Of Defined Features _iccposter (Yavuz Selim ŞENGÜN, Serdar ASLAN, Bülent ÇETİNKAYA, Osman Nuri ÇOBANKAYA


Implementation Of Comprehensive Modeling Techniques On Kartogen Generalization Software (Özlem SİMAV, Serdar ASLAN, Bülent ÇETİNKAYA, Osman Nuri ÇOBANKAYA


Kartogen Genelleştirme Yazılımında Kapsamlı Modelleme Tekniklerinin Kullanımı (Özlem SİMAV, Serdar ASLAN, Osman Nuri ÇOBANKAYA


Kartogen Genelleştirmede Kullanılan Kapsamlı Modelleme Teknikleri ve Yazı Genelleştirmesi Uygulaması (Özlem SİMAV, Serdar ASLAN, Osman Nuri ÇOBANKAYA


Contextual Generalisation Implementations in Topographic Mapping Paper For Autocarto (Dursun Er ILGIN, Bülent ÇETİNKAYA, Serdar ASLAN, Yavuz Selim ŞENGÜN, Osman Nuri ÇOBANKAYA


Topografik Haritaların Üretim ve Sunumunda Pafta İçerikli İşaretler Tablosu Kullanımı (Bülent ÇETİNKAYA, Serdar ASLAN, Yavuz Selim ŞENGÜN, Osman Nuri ÇOBANKAYA


Hava Serisi Harita Üretimleri (Selçuk CEYLAN, Murat ARSLANOĞLU, Adem KAYA)