Anasayfa »Eğitim »Fotogrametri


Fotogrametri

Measurement of Ground Deformation Induced by Liquefaction and Faulting in the Earthquake Area of the 1999 Kocaeli Earthquake (Mustafa ÖNDER,Oktay AKSU, V.Okan ATAK, Ömer Aydan ve Jean Pier Bardet)


Accuracy Assesment of High Resolution Satellite Images (Mustafa ÖNDER, Oktay AKSU, V.Okan ATAK, Levent İŞCAN, Onur LENK, M.Ali GÜRDAL)


Automatic Aerial Triangulation (Mustafa ÖNDER, Oktay AKSU, Bülent SEZER)


Automatic Land Use Classification (Mustafa ÖNDER, Oktay AKSU, Mustafa ERDOĞAN,Bülent ÇETİNKAYA )


Zeminlerde Sıvılaşmaya ve Faylanmaya Bağlı Yer Değiştirmelerin Yön ve Büyüklüklerinin Fotogrametrik Yöntemlerle Belirlenmesi (Mustafa ÖNDER, Oktay AKSU, Veysel Okan ATAK, Ömer AYDAN ve Gönül TOZ)


3D Virtual Model Of Turkey (Altan YILMAZ)


Orthorectification Of Spot Images With The Same-Pass Constraints (Mustafa ERDOĞAN)


Uydu Görüntüleri ve Hava Fotoğraflarındaki Gelişmelerin Harita Üretim Sürecine Yansımaları (Mustafa ERDOĞAN)


35.000 Ölçekli Hava Fotoğraflarından Otomatik Eşleme İle Farklı Çözünürlüklerde SYM Üretimi (Mustafa ERDOĞAN)


Harita Üretiminde Yapay Açıklıklı Radar ve Optik Görüntülerin Karşılaştırılması (Mustafa ERDOĞAN)


Dem Production and Accuracy Modeling (Mustafa ERDOĞAN)


Invesgation of 3D Geopositioning and Dem Accuracy of Cartosat-1 Stereo Imagery (Altan YILMAZ)


Resolution Merge of 135.000 Scale Aerial Photographs With Landsat 7 ETM Imagery (Mustafa ERDOĞAN)


16.000 Ölçekli Hava Fotoğraflarından SYM Üretimi (Mustafa ERDOĞAN)


SYM Üretim ve Doğruluk Maaliyetleri (Mustafa ERDOĞAN)


UltraCam-X Görüntülerinden Otomatik Görüntü Eşleme ile SYM Üretimi (Mustafa ERDOĞAN)


Revisiting The Procedures For The Vector Data Qality Assurance (Mustafa ERDOĞAN)


150.000 Ölçekli Harita Üretiminde Alan Detayların Aster Uydu Görüntüsünden Sınıflandırma İle Tespiti (Dijle BOYACI)


Rasat Uydu Görüntülerinin Geometrik Doğruluğu (Mustafa ERDOĞAN)


Rasat Uydu Görüntülerinin Geometrik Düzeltmesi İçin En Uygun Model Parametrelerinin Belirlenmesi (Mustafa ERDOĞAN)


Sayısal Coğrafi Vektör Verilerin Fotogrametrik Yöntemlerle Güncellenmesi Üzerine Bir Çalışma (Murat BÖLME)


Topoğrafik Veri Üretiminde Veri Modelleri Arasında Dönüşüm (Dijle BOYACI)


3B Coğrafi Veri Tabanının Güncellenmesi İçin Orto Görüntü ve SYM Verilerinin Birlikte Kullanıldığı Web Tabanlı Bir Model Önerisi (Oktay EKER)


Çözünürlüğün Sınıflandırmaya Etkisi (Dijle BOYACI)


Depemde Hasar Gören Binaların Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Tespiti (Abdullah KAYI)


Farklı Bindirme Oranlarının Sayısal Yüzey Modeli Doğruluğuna Etkisi (Abdullah KAYI)


Farklı Veri Yoğunluğuna Sahip Lidar Nokta Bulutlarından Elde Edilen Sonuç Ürünlerin Karşılaştırılması (M.Sabri ŞEHSUVAROĞLU)


Gerçek Zamanlı Topoğrafik Vektör Veri Güncelleme Sistemi (Mustafa CANIBERK)


Görüntülerden Sınıflandırma Yöntemlerini Kullanarak Detayların Otomatik Olarak Belirlenmesi (Kadir Sencer TAPAN)


Hava Fotoğrafları Metaveri Standartının Otomasyonu (Mustafa ÇOBAN)


Nesne Tabanlı Sınıflandırma Tekniği ile Multispektral Hava Fotoğraflarından Otomatik Bina Çıkarımı (Orhan FIRAT)


Tarihi Siyah Beyaz Ortofotoların Güncel Renkli Ortofotolar Yardımıyla Renklendirilmesi (Ahmet ÇAM)


TerraSAR-X ve TanDEM-X Uydularından Elde Edilen Yüksek Çözünürlüklü Yükseklik Verisinin Farklı Arazi Tiplerinde Doğruluk Analizi (Orhan FIRAT)


TOPO25 Vektör Veri Uygulamaları (Bekir YÜKSEL)


Topoğrafik Veri Üretiminde Open Street Map Verilerinin Kullanımı (Serhat ÇABUK)


Türkiye İçin Hassas Yükseklik Modeli Üretimi (Altan YILMAZ)


Yer Gözlem Uyduları Dünü Bugünü Yarını (Mustafa ERDOĞAN)